مشاوره مدیریت

خدمات در این حوزه همراهی با صاحب کسب و کار برای حل یک مسئله در دو حوزه‌های Side Management بخش مشاوران یا در Business Side بخش کسب و کارش که به واسطه حل این مسئله و پیدا کردن موضوع قابل حل کمکی به وی گردد و نتیجه و دستاورد قابل اندازه گیری در اختیار او قرار گیرد.

Rectangle 105

مشاوره مدیریت

اگر کاری که یک مشاور انجام میدهد منجر به نتیجه فوق نمیشود ؛ فعالیت consulting Management نیست
ابزارها و تکنیک هایی از قبیل profit / loss (P&L) یا Business process Management (‌BPM)
در واقع از مسئولیت های مهم یک مشاور : بالا بردن P&L در سازمان – حل مسئله – خلق نتیجه مورد نظر کارفرماست
کار در حوزه مشاوره مدیریت قطعیت ندارد و یک مشاور در حین انجام کار تاکتیک هم دارد که این اهمیت داشتن ابزار ها و مهارت هایی را برای کاهش احتمال خطا را به وضوح بیان میکند.
مهارت حل مسئله نیز شامل : بررسی فرآیند موثر ، متدولوژی ، سابقه قبلی ، تمرین و تکرار و آنالیز کردن میشود.

در مشاوره مدیریت میتوان به دو صورت زیر فعالیت کرد

تمرکز بسیار زیاد در یک حوزه Speciality
تمامیت در همه حوزه ها Generalist

که هیچکدام بر دیگری ارجعیت و برتری ندارند تا زمانی که نیاز سازمان و مشتری به یکی از این دو مدل باشد هر دو کارآمد هستند. و ما در سوی تعالی این روند را همراه شما خواهیم بود.

تعامل مشاوران در سوی تعالی

اگر در روند حل مسئله نیز بخواهیم مراحل رو بصورت کلی بیان کرده باشیم ، میتوان گفت:

working-proccess
Screenshot 2024-06-15 at 3.35.18 PM

درخواست مشاوره

مخاطب گرامی،‌شما با تکمیل و ارسال فرم زیر می‌توانید از کارشناسان ما مشاوره دریافت کنید. پس از تکمیل و ارسال فرم، کارشناسان «سوی تعالی» به درخواست شما پاسخ و در صورت نیاز به مشاوره همراه شما خواهند بود.